POŁĄCZENIE IDEALNE

Fotowoltaika

&

Pompa Ciepła

pobierz poradnik

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPROSUMENT S.A. z siedzibą w:
ul. Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz.
Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@eprosument.pl .
Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje)
Celem przetwarzania danych osobowych przez EPROSUMENT S.A. jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich

602-450-450

WYKONALIŚMY PONAD 1000 INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Nasze instalacje

Jesteśmy jednym z pierwszych podmiotów w Polsce sukcesywnie budujących niezależność energetyczną Polaków od 2004 roku. Zobacz w jakich obszarach czujemy się ekspertami.

FOTOWOLTAIKA W DOMACH
95%
FOTOWOLTAIKA W FIRMACH
82%
FARMY FOTOWOLTAICZNE
68%
POMPY CIEPŁA
92%